Söndag 21 maj kl. 10.30-15.30 

Uppmärksamma biologiska mångfaldens dag på Västernorrlands museum! Det finns en mängd olika aktiviteter både inomhus och utomhus för alla åldrar.


Program

10.30-15.30: Tipsrunda på friluftsmuseet. Start i entréhallen.
10.30-11.30: Hitta arter på Murberget. Vandring på friluftsmuseet med Sara Friberg, samling i Entréhallen. Vi försöker hitta så många arter som möjligt.
12.00-14.00: Ta simborgarmärke i artkunskap. Lär dig mer om arter och sätt dina naturkunskaper på prov. Öka dina kunskaper om naturen på ett kul sätt! Drop in i Entréhallen.
Gör fröbomber eller andra kreativa aktiviteter med koppling till biologisk mångfald. Drop in i Studion (f.d. pedagogiska verkstan) 1 tr ner.
14.30-15.30: Pollinatörer och biologisk mångfald under marken. Föredrag i Hörsalen med Sara Friberg.

Fri entré. Ingen föranmälan.

Samarr: Naturskyddsföreningen Härnösand

En humla på en rosalila blomma
Humla på åkervädd. Foto: Erik Hansson

Biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj infaller Internationella dagen för biologisk mångfald, och som instiftades av FN 1993 för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. För att uppmärksamma frågan i Sverige startades 2017 ett initiativ för att etablera Biologiska mångfaldens dag som en naturtemadag med fokus på artrikedom.

Redan första året engagerade sig Sveriges naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, naturum och mängder av privatpersoner och sedan dess har det arrangerats över 800 aktiviteter i samband med dagen.

På webbplatsen biomfdag.se hittar du alla aktiviteter som anordnas runt 22 maj.

 

Varför är biologisk mångfald så viktigt?

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger friska hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat.

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Enligt forskningen är vår överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en bidragande orsak till den snabba förlusten av arter.

FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) har slagit fast att naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät, som är “ansträngt till bristningsgränsen”. Vår civilisation är direkt eller indirekt beroende av biologisk mångfald, men vårt sätt att leva håller på att slita sönder detta säkerhetsnät. Men rapporter från IPBES konstaterade också att skydd och återskapande av natur är viktiga delar av lösningarna både för klimatkrisen och mänskligheten.

Läs mer på https://www.naturskyddsforeningen.se/lar-dig-mer/biologisk-mangfald/ 

Tillgänglighet:  
Aktiviteterna är tillgänglighetsanpassade.
Plats för rullstolar finns.
Tillgängliga toaletter i entréhallen.