Ångermanälvens kulturarv under vatten

Torsdag 12 maj kl 18.00-19.00

Under de två senaste somrarna har marinarkeologer undersökt Ångermanälvens botten i Ådalen i jakt på vrak och andra lämningar efter den en gång så omfattande industriepoken. Resultatet av undersökningarna är häpnadsväckande – mer än 300 fartygslämningar av olika typ hittades. Ett dolt och okänt kulturarv för de alla flesta av oss! Marinarkeolog Lennarth Högberg berättar i detta föredrag om undersökningarna och de resultat som de lett fram till.

Björkå AB fornminnesfond har givit bidrag till genomförande av de två somrarnas marinarkeologiska undersökningar och styrelsen är glad att undersökningarna gett så påtagliga resultat. Kom och lyssna på detta intressanta föredrag så får du veta mer om resultatet av undersökningarna.

Plats: Hörsalen

Fri entré

I samarbete med dykarklubben Botten. Efter föredraget så informerar föreningen om sin verksamhet.


Med anledning av Corona/Covid-19 

Det är fortfarande pandemi så tänk på att visa hänsyn, hålla avstånden och bara sitta på anvisade platser. Viktigt också att tänka på handhygienen och stanna hemma om du är sjuk. Vi behöver vara en trygg miljö för alla besökare och medverkande.

Tillgänglighet:

Hörsalen Oden ligger i direkt anslutning till museets entréhall.

Toaletter i entréhallen. Plats för handikapparkering 20 m från entrédörrarna.

Rullstolsplatser längst fram. Ta kontakt med receptionen så får du hjälp med hiss och dörrar.