Utställningen Alfhild Agrell – ständig rebell har sitt ”finissage” på lördag kl 13.00-14.00.
Under finissaget berättar Lena Gedin, Alfhild Agrell-sällskapet, hur temaåret fortsätter ännu några månader. Gun Roswall läser prosadikten ”Sorg” och Elin Kristoffersson dansar ”Känn hur den skälver”. En koreografi som hämtat inspiration från ”Sorg” och som finns som film i utställningen. Utställningsproducent Maria Sundström/Mona Nilsson sammanfattar utställningen och tankar kring den.

 

OBS! Dansföreställningen är 6 minuter lång och börjar 13.30. Kom i god tid!

 

Alfhild Agrell föddes 1849 och växte upp i Härnösand. Hennes litterära produktion var omfattande – hon skrev romaner, noveller, reseskildringar och folklivsberättelser. Mest framgångsrik var hon kanske som dramatiker. Agrell tillhörde det så kallade moderna genombrottets författare, hon var radikal och förespråkade jämlikhet mellan könen. Med stor dramaturgisk skicklighet gestaltade hon kvinnors och mäns olika livsvillkor, tidens sexualmoral och ogifta mödrars situation. Inte att undra på att hennes dramatik blev ett fullödigt alternativ till Strindberg när teatrarna sökt klassiker för att berätta om det eviga spänningsfältet mellan ideal och det faktiskt levda livet, mellan drömmar och verklighet. Nu spelas hennes dramer på flera scener i Sverige och hennes verk ges ut i nyutgåvor.

– Det har varit spännande och intressant att följa hur utställningen har växt fram och vi i sällskapet uppskattar att vi kunnat vara med och påverka och stötta. Det stora jobbet har ju gjorts på   museet och resultatet är imponerande. Speciellt tidslinjen där Alfhild Agrell och hennes verk sätts in i sitt historiska och kulturella sammanhang är en aha-upplevelse, säger Anna-Lena Lundblad, kassör i Alfhild Agrell-sällskapet.

Utställningen

Alfhild Agrell – ständig rebell är Västernorrlands museums egen utställningsproduktion, som har visas under perioden 26 september 2018 till 10 februari 2019. Utställningen fokuserar på Agrells konstnärliga gärning som dramatiker och författare. Samtidigt som besökaren kan vandra i en historisk kontext av kvinnans ställning i dåtidens samhälle, där Agrell tog en aktiv plats i att föra fram kvinnofrågor tillsammans med andra. Till exempel opinionsbildaren Ellen Key, författaren Victoria Benedictsson och författaren Ann Charlotte Leffler. Sitt stora genombrott fick hon med teaterföreställningen ”Räddad” som sattes upp på Dramaten 1882.

Agrell skrev familjedramer ur kvinnans perspektiv och humoristiska noveller. Hon var en samhällskritisk rebell och engagerad kvinnokämpe. Under sin tid älskad, debatterad, sedan bortglömd, bortstött och idag återupprättad.

Utställningen ska ge en upplevelse av Agrells konstnärskap och andras tolkning av det, som i danssolot, ”Känn hur den skälver/Tremblings” av Elin Kristoffersson inspirerat av Alfhild Agrells novell ”Sorg” om hur skogen skövlades i slutet av 1800-talet för att dra fram järnvägen genom Sverige. Här kan du möta hennes konstnärskap och tidens anda i texter, bilder, föremål, kopplingar till samtida personer och författare. Men också program med dansade tolkningar av hennes text, teater, samtal och musikaliska salonger.

Utställningen görs i nära samarbete med Alfhild Agrell-sällskapet. En satellit-aktivitet sker på bibliotek i länet som Härnösands bibliotek och Sundsvalls bibliotek.