DM i orientering
Söndag 25/8
Kortbanetävlingar på frilufts-
museets område. Sekretariat, start och målgång vid utescenen.
Arr: Härnösands Orienteringsklubb