När: Söndag 25 augusti kl. 13.00 och 14.00
Var: Murberget friluftsmuseum, Härnösand  

 

Växter som användes under förhistorien
Vad odlades på forntiden? Vilka växter levde man av under förhistorisk och historisk tid? Västernorrlands museums arkeolog och arkeobotaniker Ida Lundberg håller en visning om växterna i den lilla historiska odlingen som finns på friluftsmuseet. Växterna utgörs av sädesslag, oljeväxter och örter som användes till mat, medicin och som kryddor under förhistorisk och historisk tid. Ida berättar om växterna ur ett arkeobotaniskt perspektiv- det vill säga vad arkeologer vet om jordbruk, trädgårdar och växtanvändning under förhistorien till idag. Ida berättar även hur en arkeobotaniker jobbar och vad man kan hitta från växter på en arkeologisk boplats. Perspektivet är från äldsta stenåldern fram till historisk tid. 

Visningen är gratis men föranmälan krävs. Anmäl er via nedanstående digitala formulär, och välj om ni vill gå visning klockan 13 eller klockan 14. Anmäl en person åt gången. Max 25 deltagare/visning. Om det blir fullbokat, så kan ni maila jonas.bystrom@vnmuseum.se om ni vill stå på reservlista. Visningen tar ca 40 minuter. Ta kläder efter väder.  

Visningen sker i samband med Arkeologidagen 25 augusti. Arkeologidagen är den nationella temadagen för dig som vill upptäcka arkeologins spännande värld i Sverige, och arrangeras den sista söndagen i augusti varje år. Läs mer här Arkeologidagen | Riksantikvarieämbetet (raa.se) 

 

Tillgänglighet
• Platsen är i trädgården utanför Hellströmska huset i friluftsmuseets stadskvarter.
Sittplatser finns.
Plats för rullstolar.
Handikapplatser finns ca 30 meter från platsen. 
Visningen hålls på svenska.
Visningen tar ca 40 minuter.