Berätta för museet – bidra till att skriva Västernorrlands historia

Bidra med dina bilder, berättelser och minnen till museets samlingar, där de sparas för framtida generationer. Tillsammans berättar vi hur det var att leva och bo i Västernorrland på 2020-talet.

Demokrati kan kännas självklart, men de rättigheter som vi har i Sverige idag har inte alltid varit självklara. Vad betyder demokrati för dig? Vilka minnen har du som hör ihop med demokrati?

Just nu samlar Västernorrlands museum tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland in röster om demokrati.

På Minnen.se du dela med dig av din röst och dina tankar om demokrati: https://minnen.se/tema/100rostervasternorrland
Läs mer om insamlingen: https://vnmuseum.se/100roster/

 

Har du frågor om insamlingen, kontakta oss på mittvasternorrland@vnmuseum.se.