Sommaren 2021 odlar hela Sverige lin!

Tillsammans fyller vi hela landet med blåblommande plättar.
Allt du behöver, för att vara med, är frö och en kvadratmeter med jord.

Projektet 1 kvm lin är ett samarbete mellan landets hemslöjdskonsulenter, hemslöjdsföreningar och Svenska hemslöjdsföreningar riksförbund.
Vill du vara med?

1 kvm lin är ett projekt som drivs av Svenska hemslöjdsföreningar riksförbund SHR, hemslöjdsföreningar och hemslöjdskonsulenter/utvecklare runt om i landet.

I Västernorrlands län är Medelpads, Härnösands, SollefteåsÖrnsköldsviks hemslöjdsföreningar och hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland med i samarbetet.

Information och anmälan på Hemslöjdskonsulenternas sida:

Anmäl dig här >>