Många tror att en arkeologs jobb bara består av utgrävningar och upptäckter av spännande fynd. Men såhär års när det är för kallt för att jobba utomhus, vad gör arkeologerna då?

Det är under vinterhalvåret när det är tjäle i marken som resultaten av utgrävningarna växer fram. Då sammanställs allt dokumentationsmaterial från undersökningarna. Fynden ska rengöras och registreras, och vissa fynd kan behöva konserveringsåtgärder för att de ska hålla i framtiden. Jord- och pollenprover ska skickas på analys som kan ge information om exempelvis årtal. Mätfiler ska bearbetas och tolkningar ska göras. Resultaten presenteras sedan i en rapport som allmänheten kan ta del av.

Länsmuseets arkeolog Pernilla Hembjer har tillsammans med Leif Grundberg arbetat med att sammanställa en rapport om en arkeologisk undersökning i Kyrkesviken som utfördes på 1990-talet. Leif Grundberg var ansvarig för utgrävningarna av Kyrkesviken, som är en spännande plats från medeltiden. Här finns lämningar av en kyrkogrund, ett flertal hus och smedjor. Fyndmaterialet består bl.a. av mycket smidesslagg, spikar, hästskosöm och andra järnföremål. En silverring med inskriptionen ”Ave Maria”, mynt och glaspärlor tillhör de mer ovanliga fynden. Den medeltida boplatsen verkar ha etablerats under 1100-talet och övergivits under 1300-talets första hälft. Sedan dess har ingen bebyggelse funnits på platsen. Pärlorna, tillsammans med 14C-dateringar, visar att någon form av aktivitet kan ha förekommit på platsen redan under vikingatid.

En silverring med inskriptionen Ave Maria

Bild 1. Silverringen från Kyrkesviken

glaspärla

Bild 2. Glaspärla med guldfolie

blå glaspärla

Bild 3. Blå glaspärla från Kyrkesviken

Bild 4. Arkeolog Pernilla Hembjer arbetar med att färdigställa rapporten om Kyrkesviken