Brevväxla med museet

en hand som skriver ett brev

Har du någon anhörig som är teknikovan och inte använder eller har svårt för att använda datorn? Känner du till någon äldre som har svårt att hävda sig i det digitala samhället och hellre skriver brev? Är de dessutom ovana att besöka museer eller har svårt att ta sig till ett museum?

Västernorrlands museum planerar att genomföra en testperiod under våren på ca åtta veckor, med planerad start i mars till början av maj, där vi analogt vill brevväxla med äldre som är teknikovana och inte använder datorn.

Till denna nya satsning på äldre – Brevväxla med museet, söker vi nu deltagare. Maxantalet deltagare för testperioden är tio personer, men om vi är nöjda med aktiviteten hoppas vi kunna fortsätta under hösten med fler deltagare. Deltagarna ska bestå av äldre som inte har tillgång till eller svårt att använda datorn samt är museiovan.

Under den här åttaveckorsperioden skickar vi från museet fyra brev där innehållet från utställningen Att fånga en plats – berättelser från Västernorrland kommuniceras personligen till deltagarna. Under den här brevväxlingen får också deltagaren dela med sig av sina minnen och personliga erfarenheter och berättelser från sitt liv. Museets personal läser de inkommande breven löpande och svarar personligt i nästkommande brev. De mottagna breven kommer också sparas för framtiden i museets samlingar, och kommer betyda mycket för att förstå hur det har varit att leva i Västernorrland. Det är kostnadsfritt att delta, och museet står för brevporto i båda riktningarna.

Syftet med brevväxlingen är att museet vill testa nya format för att nå ut med utställningen Att fånga en plats – berättelser från Västernorrland. Utställningen handlar i stora drag om att utforska berättelser om och från Västernorrland. I samband med denna utställning vill vi gärna få in fler berättelser från länet med personliga upplevelser och erfarenheter av livet i Västernorrland. Dessutom vill vi ha möjligheten att kommunicera ut innehållet i vår utställning till de som har svårt för att besöka utställningen på plats i Härnösand. Vi vill med den här brevväxlingen engagera äldre som är en viktig målgrupp som inte bör missas. Det är särskilt angeläget att fånga in den här gruppen av teknikovana äldre och som dessutom inte besöker museer så ofta, för att få in även deras berättelser om- och upplevelser från det samhälle vi lever och levt i.

 

För anmälan eller frågor kring Brevväxlingen kontakta antikvarie Sandra Klingberg.

Telefon: 073-84 17 313
E-post: sandra.klingberg@vnmuseum.se.