I Södergård i Njurunda socken ligger en gammal by. Som en av tre gårdar på rad, tronar en gammal mangårdsbyggnad från 1825. Här finns också en enkelstuga som byggts ut och moderniserats på senare tid, samt en jordkällare och ladugård.   

en gammal timmerbyggnad

Byn är gammal och etablerades som senast på 1600-talet.  Det var i samband med att gården flyttades upp på nuvarande plats, och delades mellan två bröder som den gamla mangårdsbyggnaden byggdes. Även den gamla Långlogen delades. Båda logarna finns kvar på gårdarna idag. Unika byggnader, av vilka de flesta försvunnit från våra gårdsmiljöer.   

Den äldre mangårdsbyggnaden är en korsbyggnad i två våningar med framkammare. Byggnadstypen är vanlig i trakten och berättar om byggnadstraditionerna från tidigt 1800-tal.   

Huset är mycket pietetsfullt inrett av nuvarande ägaren och bär höga kulturvärden. Här finns möbler och föremål från tidigare generationer, väl ordnat och uppmärkta med initialer och årtal från gångna sekler. Här finns också originaltapeter från 1820-talet, målade på lumppapp på väggen, vackra handmålade tapeter i salen som också används för husförhör, liten sovkammare och en klädkammare.  

Gården har ägts av familjen i många generationer vilket är en anmärkningsvärd tid och visar på lång kontinuitet. Ett stycke landsbygdsarkitektur väl att uppmärksamma.