Farligt arbete som folknöje – timmerflottning

By

Flottning i Västernorrland I det skogrika Västernorrland blomstrade många samhällen kring träindustrin. Sågverk och pappersmassefabriker var en vanlig syn vid kustsamhällena. Timret från skogarna behövde därmed föras från de väldiga skogarna ner till industrierna vid kusten. Förr i tiden var det flottning som var det dominerande och enklaste transportsättet. Flottning innebar att timret fördes på…

Digital bokklubb

By

Digital bokklubb på Västernorrlands museum Gillar du att läsa? Vill du diskutera, analysera och fundera kring det du läst? Gå med i vår digitala bokklubb! I samband med utställningen Att fånga en plats – berättelser från Västernorrland genomför Västernorrlands museum en digital bokklubb. I denna bokklubb får du tillsammans med andra läsa och diskutera litteratur…