Vad gör en arkeolog i mars?

By

Ja, det kan vara lite olika saker! Man kan till exempel bli glad när analysresultat från föregående säsong börjar trilla in. I höstas gjorde vi en schaktövervakning intill Starkotters gravfält i Vattjom. I schakten påträffades flera härdar och kokgropar som mest troligt hör till järnålder och samma tid som gravarna anlades. Men mitt i infarten…

Sverigefinnarnas dag

By

Idag uppmärksammar vi Sverigefinnarnas dag med att berätta om svedjefinnarna, eller skogsfinnarna som de också kallades. En grupp människor som flyttade västerut för att utöva sitt verk, och som för alltid lämnat avtryck i länets historia. Under 1500- till 1700-talen lockade de glest befolkade, och rikt skogsbeklädda, landsdelarna i Mellannorrland så kallade svedjefinnar att flytta…

En stensättning i Korsta

By

Under hösten 2023 undersökte museets arkeologer en liten stensättning i Korsta, utanför Sundsvall. En stensättning är en typ av flack grav konstruerad av ett eller flera lager med sten. De förekommer under bronsåldern och hela järnåldern och är ofta placerade på höjder i landskapet och längs med dåvarande kustlinjer. Så även den aktuella stensättningen. Den…