Praktisk byggnadsvård och material

Byggnadsvård = Varsamt underhåll

Byggnadsvård handlar om att vårda sitt hus varsamt för att bevara dess arkitektur och originaldetaljer. Det är även föreskrivit i plan- och bygglagen genom krav på att alla byggnader ska hanteras varsamt så dess kulturvärden bevaras. Både vid renovering och vid om- eller tillbyggnad. Det innebär att man väljer de material och metoder som är anpassade till huset. Det är viktigt för att inte skador ska uppstå senare.

Gamla hus (fram till ca 1960-tal) är byggda i öppet system där alla material kan dra åt sig och släppa ifrån sig luft och fukt , samt har egen ventilation genom självdrag. Nya hus är ofta byggda i täta system med separata ventilationssystem. Gör man gamla hus för täta uppstår kondens och fukt på fönster, i grund och mögelskador eller hussvamp kan i värsta fall bli följden. Förr var också murstocken husets hjärta varifrån all värme kom. Huset värms inifrån och ut. För att hålla grunden och källare varm är det därför viktigt att fortsätta elda för att få en torr och varm murstock, även om värmesystemet uppdateras.

Byggnadsvård kan handa om att ta hjälp inför bygglov för att beakta de kulturvärden som är unika, eller återställa eller rekonstruera äldre miljöer. Det finns mycket litteratur kring praktisk byggnadsvård. Här kommer några enkla förhållningsregler samt en litteraturlista. Länkar finns också till bra hemsidor.

Vårda väl-blad är Riksantikvarieämbetets serie med enkla, digitala rådgivningsblad, som på ett lättbegripligt sätt ger svar på och praktiska råd kring frågor som rör vården av kulturarvet. Riksantikvarieämbetets Vårda väl-blad finns att ta del av här >>

Läs mer om olika material och hur du tar hand om dem, under flikarna nedan. Du kan även läsa om moderna material här >>

 

Filmer om kulturmiljö och hantverk

Se hela serien här.