Kursverksamhet

Här hittar du kursverksamhet inom kulturmiljö & hantverk.

Längst ned på sidan hittar du tidigare avslutade kurser och utbildningar.


Stolpverkskurs

OBS: Kursen i augusti är inställd på grund av för få anmälningar. Kursen planeras att ges på nytt under senvåren 2024.

Intresseanmälan 2024:
Om du är intresserad av att delta i kursen 2024 hör av dig till byggnadsvardskurs@vnmuseum.se

Märk mejlet med ”Stolpverkskurs Murberget”

För frågor om workshopen eller inköp så går det utmärkt att ringa Mats Almlöf på telefon: 070-665 17

Nu har du chansen att förkovra dig i den ädla byggkonsten Timber Frame, den svenska termen är stolpverk, men kursledarna har utgått från den amerikanska traditionen där byggnadssättet har varit vanlig även för bostadshus medans den i svensk tradition varit vanligare för ekonomibyggnader. Därför används termen Timber Frame istället för stolpverk i den beskrivande texten.

Under en vecka i augusti är tanken att bygga ett såghus på Murberget, Västernorrlands Museum och det sker i kursform, där man som deltagare är med i hela byggprocessen till att stommen står på plats.


Kurs i grindbygge 16-20 september 2023

Grindbygge är ett uråldrigt norskt byggsätt, en ”slöjdig” variant av stolpverkteknik och byggs med enkla verktyg som såg, stämjärn, kniv och yxa. Den materialsnåla byggtekniken passar till garage, carport, vedbod, lusthus och liknande byggen.

Läs mer och anmäl dig >>