Västernorrlands kulturmiljöer & riksintressen

Västernorrlands kulturlandskap präglas av havet, skogen och älvarna.

Flera områden är utpekade som riksintresse för kulturmiljö och många byggnader är skyddade som byggnadsminnen.  Det finns också många olika kulturmiljöer som berättar om skogens, havets, jordbrukets och industrins betydelse för länets utveckling. Här följer beskrivningar av några.

Här kan du läsa om kulturmiljöer i länet.

Riksintressen för kulturmiljö 

Byggnadsminnen 

Älvdalarna 

Fiskelägen

Korsbyggnader

Industrilandskapet

Fäbodar 

Fäbodfolder – klicka för att läsa

Skogsbygder

Staden