Kulturmiljö i länet

Mitt Västernorrland

Museet samlar  in minnen och berättelser om hur det är att leva i Västernorrland idag. Hur det är att leva och bo i området kring Maland, i Sundsbruk och Gångviken? Har du några favoritplatser? Vad är bäst med området? Fina minnen eller svåra, det spelar ingen roll.

Bidra med din berättelse här: https://minnen.se/tema/mittvasternorrland

Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju? Kontakta antikvarie Johanna Ulfsdotter: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se