Kulturmiljö som resurs - Modernismens arkitektur och kulturvärden

Modernismens arkitektur och kulturvärden.

16-17 september 2021 (Avslutat)

16-17 september ägde Västernorrlands museums kommunseminarium rum. Temat var Modernismens arkitektur och kulturarv. Nu finns programmet att ta del av på vår hemsida. Titta gärna och lyssna till bland andra riksarkitekt Helena Bjarnegård , arkitekturhistoriker Stina Hagelqvist  eller Paula Femenias, forskare vid Chalmers tekniska högskola som föreläser om Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder.

För frågor, kontakta Johanna Ulfsdotter, e-post: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se, tel: 0730-31 58 02.


Västernorrland har många kulturmiljöer sprungna ur sågverksindustrins samhällen. Bebyggelse uppförd under 1940–70-talen har därmed präglat vårt län men kanske aldrig fått den uppmärksamhet den förtjänar. Hur ser det moderna samhällets kulturarv ut och vilka värden finns att värna och bevara? Under höstens seminarium sätter vi fokus på miljonprogram, brutalism och den moderna villaarkitekturen. Vi tittar närmre på arkitekturen från denna tid samt hur vi kan förvalta och förädla utan att dess kulturvärden går förlorade. Det finns stora behov och utmaningar gällande utveckling och energieffektivisering. Under dagarna presenterar några av landets forskare sina studier inom området och vi får också ta del av regionala utvecklingsprojekt.

Torsdag 16 sep – Modernismen – arkitekturhistoria och kulturvärden

Fredag 17 sep – Modernismens utmaningar och utveckling


Presentationer från kommunseminariet:

Gästföreläsning Femenias del 1

Gästföreläsning Femenias del2


Seminariet arrangeras av Västernorrlands museum, Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland i samverkan med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Interregprojektet, Traditionella hantverk.