Att gestalta livsmiljö

Kulturmiljökonferens i Västernorrland 5-6 oktober 2023

Plats: Elite Hotell konferens, Arken. Örnsköldsvik

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Konferensen är kostnadsfri!

Lunch (betalas på egen hand, förslag kommer att finnas)

Middag (betalas på plats)

Arrangörer: Västernorrlands museum, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med Örnsköldsviks kommun och Svenska Byggnadsvårdsföreningen.


Hur tar vi bäst tillvara på de befintliga kulturvärden som finns på landsbygden och i staden?

Årets konferens har fokus på hur vi ser våra kulturmiljöer som en resurs i kommunal platsutveckling.


Program

Torsdag 5 oktober i Arken, Örnsköldsvik:

09.30 Kaffe och registrering

10.00 Välkomna! Anna Britt Åkerlind, kommunalråd, Patrik Jansson, stadsarkitekt, Anki Berg, museichef samt arrangörsrepresentanter. Örnsköldsvik idag. Stadsplanering och kulturmiljö.

10.10  Arken – idé och plats. Tommy Dickens, Per-Eddie Bjuggstam, Arne Wistedt.

10.30- 11.20 Kulturmiljö och gestaltad livsmiljö, hur tar vi vara på de befintliga värdena? Vad är kulturmiljö? Hur kan olika aktörer tänka kring kulturmiljö? Varför är kulturmiljövården så osynlig i utvecklingsfrågorna? Ulf Lindberg, enhetschef Riksantikvarieämbetet.

11.30-12.20 Vem har tid att bry sig om den byggda miljön? Länsstyrelsen Dalarna berättar om Arkitekturråd Dalarna. Hur tar vi hänsyn till landsbygdens värden? Kulturmiljöprogram som resurs för bevarande av landsbygdens gestaltade livsmiljö. Frida Ryhag, länsarkitekt Dalarna.

12.20 Lunch på egen hand, tips ges.

13.30 Varsamhet i praktiken. Hur bevarar vi arkitektoniska detaljer vid energieffektivisering? Vi måste underhålla och anpassa det vi redan har, inte byta ut till nytt och underhållsfritt. Varsamhet och hållbarhet går hand i hand och gör det lättare att nå klimatmålen. Fönster han energieffektiviseras, kök kan anpassas efter nya krav. Det viktiga är att värna byggnadsdetaljer som kan underhållas under lång tid. Gustav Bergström föreläser och skriver om arkitektur, byggnadsvård och hållbarhet. Generalsekreterare i den ideella organisationen Renoveringsraseriet

14.30 Odla torg! Att mötas är viktigt för alla samhällen. Platser att finna gemenskap och trivsel för människor samman. Men vad gör man om man inte har något torg eller det omvandlats till parkeringsplats? Hur får man tillbaka torget till sin by? Marta Bohlmark VD och partner, tillsammans med Martin Mehlin, samhällsplanerare, vid Gaia Arkitektur AB berättar om deras projekt och metodutveckling.

Inklusive fikapaus när det passar.

Fortsatt: Odla tog samtalstid/gruppdynamik

16.00 Om att gestalta livsmiljö. Konsstrategen och konstnären Helena Byström från Region Västernorrland berättar om sitt regionala uppdrag med projektet Visioner. Hon pratar också om hur den  samtida konsten kan lyfta och ge nya synvinklar på kulturmiljöer. Det gör hon genom några egna  erfarenheter och arbeten i Västernorrland med industrihistorien i Husum genom  konstprojektet Blånagla och verket Astrid för Bergmansgården i Bråfors Västmanland.

16.30 Arrangörerna sammanfattar dagen! Anki Berg, Örnsköldsviks museum, Johanna Ulfsdotter, Västernorrlands museum, Rita Jonsson, Region Västernorrland och Karin Hermans, Länsstyrelsen Västernorrland.

16.45 Valbara Stadsvandringar: (ca 1 timme 15 min)

Kulturhistoriska fastigheter. Historia och färgsättning.
Vad kan måleriet i en stad berätta om dess invånare och hantverkare? Följ med Björn Andersson från B.R.A Kulturmåleri och Karin Bergström på en guidad tur genom Örnsköldsviks centrala delar.

Stadsvandring i Örnsköldsvik
Estetisk rumslig organisation av praktisk verklighet. Stadsarkitekt Patrik Janson visar runt i Örnsköldsvik och berättar om stadsmiljöns kvalitéer, utveckling och utmaningar.

Bakom kulisserna på Statt
På guidad tur bakom kulisserna på Stadshotellet som fyller 110 år i
år. Utmaningar och möjligheter – om det vore ditt projekt, hur skulle du lösa uppgiften då?  Promenadworkshop i hotellet.

19.00 Middag på restaurang Statt
Betalas på plats.

 


Byggnadsvård i praktiken
Fredag 6 oktober kl. 09.00-12.00
Plats: Örnsköldsviks museum, kl. 9-12.

Under fredagen erbjuder Svenska byggnadsvårdsföreningen ett förmiddagsseminarium. Föredragen är öppna men meddela gärna intresse i anmälan.

9.00-10.00 Energieffektivisering, exempel fönster. Anders Nordström, länsombud och Stephan Fickler, verksamhetsledare Svenska byggnadsvårdsföreningen.

10.00 -11.00 Sunda material, en byggnadsvårdares erfarenheter. Jacob Heissenberger berättar.

11.00 -12.00 Stadsvandring. Med Björn Andersson, B.R.A Kulturmåleri.

Konferensen är kostnadsfri. Vid förhinder ska platsen lämnas över till någon annan. Utebliven plats debiteras med 1000 kr.

Med reservation för sena förändringar i programmet.


Anmälan:

Sista anmälningsdag har passerat. För frågor, kontakta Johanna Ulfsdotter på e-post: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se