Industrisamhällets kulturmiljöer

Kulturmiljökonferens i Ljungaverk, Ånge kommun.
29-30 september 2022

Industrisamhällets kulturmiljöer

Välkommen till höstens kulturmiljökonferens! Temat är industrisamhällets kulturmiljöer och bebyggelse. Västernorrland präglas starkt av industrisamhällets framväxt. Industrin har skapat nya samhällen, banat väg för nya bostadsområden, infrastrukturer och fabrikslokaler. Områden med höga kulturvärden och utgör en av de viktigaste kärnvärdena i länets identitet. Syftet med konferensen är att lyfta dessa miljöer som och resurs för plats- och samhällsutveckling. Västernorrlands museum arrangerar även program för allmänheten under lördag och söndag, vill du veta mer om det, klicka här.

Tid: Torsdag 29 september kl. 9.30 – 17.00. Middag ca kl. 18.30. Fredag 30 september kl. 9.00. Avslutar senast kl. 14.00.

Plats: Konferensen kommer att äga rum i Ljungaverk folkets hus med middag på  Hussborg i Ånge Kommun, och löper över två dagar med gemensam middag och exkursioner.   Välkomna!


Program

Torsdag 29 september
Plats: Ljungaverks Folkets Hus
Kl. 9.30 – 17.30.

9.00-9.30 Fika och registrering.

9.30-10.00  Välkomna!

Konferensen inleds med en videohälsning från Landshövding Berit Högman, Länsstyrelsen i Västernorrland öppnar konferensen. Hans Olov Furberg, Kultur och bildningsverksamhetschef vid Region Västernorrland är på plats och hälsar välkommen. Följt av ytterligare ett välkomnande av Länsmuseichef Jenny Samuelsson, Västernorrlands museum.

Rapporter från arrangörerna

  • Kulturmiljö i länet. Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie, från Västernorrlands museum berättar.
  • Vindkraft och kulturmiljöhänsyn, Kulturmiljöer i riskområden – i ett förändrat klimat samt om Byggnadsminnesöversynen. Karin Hermans, planhandläggare, och Michael Thörne, byggnadsantikvarie, från Länsstyrelsen i Västernorrland presenterar.
  • Ritha Jonsson, kulturarvsstrateg vid Region Västernorrland pratar om det regionala Kulturarvsprogrammet.

10.00-11.00 Industrisamhällets arkitekturvärden och material – Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån
Vad kännetecknar det tidiga 1900-talets industriarkitektur och hur är byggnaderna konstruerade? Vilka material är inblandade och hur beter dessa sig när de åldras? Sven Olof Ahlberg är byggnadsantikvarie på Kulturbyggandsbyrån och har sedan mitten av 90-talet arbetet med frågor kring bevarandet av storskaliga industrimiljöer och tekniska system. I hans föredrag får vi lära känna några anläggningar lite närmare och får samtidigt bland annat se exempel på vad som kan göras för att bevara äldre tegel-, stål- och betongkonstruktioner.

11.00-11.20   Att bekräfta ett arv
Om kulturvärden vid länets industrimiljöer. Arbetarbostäder med kvalitet. Johanna Ulfsdotter, antikvarie vid Västernorrlands museum.

11.30-12.30   Giftigt kulturarv – Om förlorade kulturmiljöer i industrimiljö
Hur gör vi när marken där den värdefulla kulturmiljön ligger på är förgiftad och inte kan bevaras? Vad har orsakat detta och krävs för att kunna bevara dessa industribyggnader? Några exempel på saneringsarbeten i kulturmiljö. Nyhamn, Marieberg och Karlsvik. Annika Dahl, Länsstyrelsen i Västernorrland, och Sven-Åke Westman, Sundsvalls kommun, berättar om sina erfarenheter.

12.30-13.30  LUNCH

13.30-14.30  Vandring/exkursion i Ljungaverks industrihistoriska miljö med Ulf Sundholm, fastighetsägare och författare. Vi får en visning av Ljungaverks gamla industriområde.

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.30 Workshop med Joakim Forsemalm, docent i etnologi vid Göteborgs universitet
Hur gör vi när kulturarvet är hårt drabbat av miljöförstöringar? Vad är hållbart på lång sikt, att bevara ett arv eller riva? Vilka möjligheter finns och vilka är de största hoten? Hur gör vi industrisamhällets historia till en självklar drivkraft för platsutveckling? Deltagare från länets kommuner, region, museer, länsstyrelsen, och fastighetsägare.

16.30-17.00 Sammanfattning av dagen

18.30            Middag på Hussborg

 

Fredag 30 september
Plats:  OBS! Vi har ändrat lokal till Hussborg för fredagens föreläsningar.

8.30-9.00    Kaffe

9.00-9.50    Svartviks industriminnen – Erika Forsberg, enhetschef Sundsvalls museum och Stefan Lindbäck, Drakfastigheter
Sundsvalls museum och Drakfastigheter visar exempel på verksamhetsutveckling i industrihistoriska miljöer, delger sina erfarenheter och råd. Vilka är framgångsfaktorerna och behoven, utmaningarna och möjligheterna i dessa områden? Vad kan vi jobba tillsammans?

9.50-10.50   Plats – identitet och kulturarv – Joakim Forsemalm, docent i etnologi.

Vad vet vi om identitet och kulturarv – och hur kan det användas som planeringsunderlag? Joakim Forsemalm, berättar utifrån en metod som handlar om att väga olika former av kunskaper med varandra. Kan man prata om ett evidensbaserat arbete med kulturarvsfrågor i sammanhanget ortsutveckling? Genom ett par exempel på detta utvecklar Joakim ett tänkande som bygger på reflektion om roller och kunskapsmässiga bakgrunder.

11.00-11.30 Framtidscentrum Matfors, Lena Schmidt berättar.

Industrilämningar vid vattendrag. John Molin, arkeolog vid Länsstyrelsen Västernorrland berättar om Ecostream.

Byggnadsvårds Mitt. Var hittar vi kompetens? Johanna Ulfsdotter om ett nätverk av hantverkskompetens i mellannorrland.

11.30-12.30 LUNCH

12.30-13.30 Avresa mot Torpshammars bruksmiljö

Exkursion och kulturmiljöbesök.

13.30-14.00 Kaffe i Torpshammars herrgård

14.00            Slut för dagen!

 

Seminariet arrangeras av Västernorrlands museum, Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Ånge kommun.

Programmets punkter kan förändras.


Kontakt

För frågor, kontakta ansvarig Johanna Ulfsdotter.

E-post: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se
Telefon: 073-031 58 02

 

Seminariet arrangeras av Västernorrlands museum, Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen.