Industrisamhällets kulturmiljöer

Kulturmiljökonferens  29-30 september 2022 i Ljungaverk, Ånge kommun.

Industrisamhällets kulturmiljöer

Välkommen till höstens kulturmiljökonferens! Temat är industrisamhällets kulturmiljöer och bebyggelse. Västernorrland präglas starkt av industrisamhällets framväxt. Industrin har skapat nya samhällen, banat väg för nya bostadsområden, infrastrukturer och fabrikslokaler. Områden med höga kulturvärden och utgör en av de viktigaste kärnvärdena i länets identitet. Syftet med konferensen är att lyfta dessa miljöer som och resurs för plats- och samhällsutveckling.

Konferensen kommer att äga rum i Ånge och löper över två dagar med gemensam middag och exkursioner.  Detaljerat program presenteras  under juni månad.  Anmälan hittar du längst ner på den här sidan. Välkommen!

 

Industrisamhällets arkitekturvärden och material
Vad kännetecknar det tidiga 1900-talets industriarkitektur? Hur bevarar med bäst äldre tegelfasader och betongkonstruktioner?  Sven-Olof Ahlberg byggnadsantikvarie på Kulturbyggandsbyrån.

Giftigt kulturarv – Om förlorade kulturmiljöer i industrimiljö.
Hur gör vi när marken där de värdefulla kulturmiljön ligger på är förgiftad och inte kan bevaras? Vad har orsakat detta och krävs för att kunna bevara dessa industribyggnader?  Några exempel på saneringsarbeten i kulturmiljö. Nyhamn, Marieberg och Karlsvik. Länsstyrelsen i Västernorrland och Sundsvalls kommun.

Svartviks industriminnen – Sundsvalls museum och Drakfastigheter visar exempel på verksamhetsutveckling i industrihistorisk miljöer. Vilka är framgångsfaktorerna och behoven? Utmaningarna och möjligheterna i dessa områden?  Vad kan vi göra tillsammans?
Erika Forsberg, avdelningschef Sundsvalls museum samt Stefan Lindbäck, förvaltare, delger sina erfarenheter och råd.

Exkursioner
På eftermiddagarna erbjuds visningar och vandringar i närliggande kulturmiljöer.


Kontakt

För frågor, kontakta ansvarig Johanna Ulfsdotter.

E-post: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se
Telefon: 073-031 58 02

 

Seminariet arrangeras av Västernorrlands museum, Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen.


Anmälan: