Kommunseminarium

Kommunseminarium

Västernorrlands museum arrangerar, i samarbete med länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland, två seminarier per år. Seminarierna syftar till att öka kunskapen hur vi värnar kulturvärden och byggnadskonst i olika bygg- och planeringsprocesser. Här finner du alla presentationer och kan se inspelade seminarier igen.