Bibliotek och boksamlingar

I Västernorrlands museums bibliotek finns böcker om bland annat arkeologi, byggnadshistoria, etnologi, historia, konst, museologi och musiketnologi.

Bibliotekets äldre samling består av litteratur från Hembygdsbiblioteket vid Föreningen för Norrländsk hembygdsforskning/Kulturhistoriska föreningen Murberget, länsmuseets föregångare, 1909–1978. Samlingen som består av ca 15 000 band, innehåller litteratur från 1600- till 1900-tal.

Det moderna referensbiblioteket som började byggas upp 1978 består av ca 20 000 band inom ämnesområdena arkeologi, byggnadshistoria, etnologi, historia, konst, museologi, musiketnologi och nautika. Dessutom finns ett 100-tal museiårsböcker och tidskrifter.

I biblioteket ingår också boksamlingar som skänkts till museet, t ex Sjöbefälsskolans bibliotek som innehåller litteratur om sjöfartshistoria, skeppsbyggeri och marin konst, samt tidskrifter och årsböcker om sjöhistoria. Textilarkivet Västernorrlands omfattande boksamling om textilkonstens historia ingår nu i museets bibliotek.

Biblioteket är ett referensbibliotek och böckerna går därför inte att låna hem. Du är välkommen att besöka biblioteket och studera på plats. Ta gärna kontakt med vår bibliotekarie innan. Då får du bättre service.

Det går att söka i bibliotekets bestånd genom de svenska bibliotekens gemensamma katalog LIBRIS