Bilder av Viktor Lundgren (1930-1940)

December 2022 – januari 2024. 

Var: Apotekshuset, Storgatan 59, Sollefteå.


Om utställningen och om Viktor Lundgren

Viktor Lundgren (1884-1967) var den naturälskande fröförsäljaren som reste Sverige runt med kameran i hand. Med Svenska Turistföreningen som uppdragsgivare blev hans idealiserande och naturlyriska fotografier en del av bilden av Sverige under 1930- och 40-talet. I dag utgör Lundgrens omfattande arkiv ett viktigt tidsdokument som både visar på hans eget subjektiva perspektiv, men även reflekterar dåtidens värderingar i en vidare bemärkelse.

Ladda ner utställningsfolder här >>


Foto: Viktor Lundgren.

Sollefteå genom Viktor Lundgrens ögon

Viktor Lundgren var trädgårdsdirektören i Härnösand som fick hederstiteln ”Norrlands blomsterkung”. Han var även en uppskattad föredragshållare och en mycket omtyckt fotograf.
Utställningen ”Bilder av Viktor Lundgren”, består av hand-kolorerade bilder som visar hur han såg på världen runt om sig under 1930- och 40-talen.
Viktor Lundgren hade fyra passioner i livet; trädgård, resor, föredrag och fotografi, vilket också avspeglas i de bilder han lämnade efter sig. Genom sitt arbete som fröförsäljare under 1920-talet vandrade han på landsbygden i Sverige. Kanske var
det där någonstans som intresset för fotografi väcktes.

Många av hans bilder skildrar just det agrara samhället, med jordbruk, fäbodliv, skogsbruk och fiske.
Först efter andra världskriget kom möjligheten att på ett enkelt sätt dokumentera i färg med diabilder och det blev då Lundgrens val på sina resor runt om i världen. Att fotografera i färg öppnade för nya konstnärliga idéer och det märks också i hans bildsamling som innehåller otaliga bilder på både inhemska och sällsamma växter.

Med Svenska Turistföreningen som uppdragsgivare blev hans idealiserande och naturlyriska fotografier en del av bilden av Sverige under 1930- och 40-talet. I dag utgör Lundgrens omfattande arkiv ett viktigt tidsdokument som både visar på hans eget subjektiva perspektiv, men som även reflekterar dåtidens värderingar i en vidare bemärkelse. Lundgrens enorma produktion genom 50 år av bild- och filmskapande har genererat en fantastisk bildskatt som skänktes till Västernorrlands museum på 1970-talet och omfattade cirka 100 000 bilder och ett 10-tal filmer. Omkring 13 000 av dessa bilder och negativ donerades till andra museer och institutioner.

Samlingen har och håller på att digitaliseras. I dag finns cirka 25 000 bilder på digitaltmuseum.se tillgängligt för alla som är nyfikna på att se mer av Viktor Lundgrens bildvärld.


Läs mer om Apotekshuset i Sollefteå, klicka på länken för att komma dit: https://www.solleftea.se/uppleva–gora/kultur/apotekshuset-konst–kultur