Styresholm

Den medeltida fogdeborgen Styresholm är belägen intill Ångermanälven i Prästmon, Torsåker. Borgen uppfördes troligtvis av vitalianerna i slutet av 1300-talet. Det första skriftliga omnämnandet dateras till 1398 då borgen överlämnades till drottning Margareta. Folksägner berättar om att Styresholm stormades under Engelbrektsupproret och även om detta inte kunnat beläggas säkert påträffas kontinuerligt tecken på stridigheter vid arkeologiska undersökningar av borgen.

Utgrävningar har bedrivits på platsen under lång tid inom ramen för det så kallade Styresholmsprojektet och under senare år i form av kursgrävningar i samarbete med närbelägna Hola folkhögskola. Då borgkullarna sakta men säkert eroderar ner i älven är det angeläget att dokumentera så mycket som möjligt innan det är borta för alltid.

Under 2021 och 2022 pågår ett projekt för att öka tillgängligheten till Styresholm. Grusgångar har anlagts och nya trappor upp till borgkullarna planeras. Då projektet är pågående under 2022 uppmanas besökare att ta sig fram med försiktighet.

Du som vill besöka Styresholm tar vägen mot Hola folkhögskola och följer skyltarna ner mot fogdeborgen. Parkering är möjlig direkt utanför fornlämningsområdet. Här finns också en informationsskylt om platsen. I området kan du läsa mer om platsens historia, vandra upp på borgkullarna och beundra utsikten över älven, eller varför inte ta en promenad över till grannborgen Pukeborg.

Området är speciellt vackert att besöka i september och oktober då mängder av flyttfåglar samlas på älven och Styresholms borgkullar lyser röda av lingon.


Läs mer:

Arkeologi på Västernorrlands museum >>

Hola folkhögskola >>

Kulturmiljö & byggnadsvård på Västernorrlands museum >>