Stenlabyrinten

Labyrinter är en tradition som funnits i många tusen år, och har fruktbarhet som gemensam nämnare. De har alltid öppningen åt väster eller öster för att harmonisera med solens upp- och nedgång. I Sverige finns flera labyrinter, och längs norrlandskusten finns över 100 stycken!

De norrländska labyrinterna kallas för Trojaborgar eller Jungfrudanser och hör ihop med en lek där det står en yngling i varje öppning, som sedan springer i labyrinten och ser vem som kan komma fram först till jungfrun som står i mitten.

Labyrinten framför museibyggnaden är ett kärt inslag och många barn och vuxna har sprungit dess magiska stig. Bygget av labyrinten initierades av Eva Nordangård, som gav uppdraget till konstnären Ola Lind. Han hade vid det tillfället en utställning med temat labyrinter på Härnösands konsthall, och fick i uppdrag att mäta ut, registrera currylinjer och placera korset i mitten och öppningarna i rätt väderstreck. Han la sedan stenarna till labyrinten på Murberget.