Om läroplanen

 

Västernorrlands museums pedagogiska verksamhet gentemot skolan har alltid en tydlig koppling till läroplanen för grundskolan (Lgr22). I arbetet med framtagandet av lärarhandledningar och andra lärresurser finns målformuleringarna i läroplanen och kursplanerna i berörda ämnen hela tiden med som en grund. I varje lärarhandledning anges vilka ämnen och vilka lärandemål som berörs, så att du som lärare snabbt ska kunna se om materialet är aktuellt för dig och dina elever.

Läroplanens centrala mål kring normer och värden samt kunskaper inom exempelvis problemlösning, kritiskt tänkande, demokratiska värderingar, hållbar utveckling och nationella minoriteter är områden som Västernorrlands museum arbetar med kontinuerligt. I samverkan med skolan fokuserar museet också på användning av digitala verktyg och olika kreativa uttrycksformer för att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt till ett livslångt lärande om kulturarv.

Lärare inom grundskolan ska enligt Lgr22 medverka till att utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. Västernorrlands museum vill gärna bli sedd som en samverkanspartner för alla lärare i länet.

Om du har frågor om vårt arbete med läroplanen, kontakta Sofia Eriksson Bergström, pedagogisk utvecklare.
E-post: sofia.eriksson-bergstrom@vnmuseum.se
Telefon: 073-094 55 92