Murberget friluftsmuseum

Friluftsmuseet

Visning av Murberget Friluftsmuseum. Hur bodde man förr? Hur var det att gå i skolan? Och vilka var de som bodde i husen innan man flyttade dem till museet? Innehåll anpassas efter målgrupp. (Visas maj-sep). 

Tidsåtgång: 1 timme.  

Visningarna kan kopplas till följande centrala innehåll i lgr 22 (historia): 

Åk 1–3 Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga före­mål kan berätta om livet där under olika tider. Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. 

Åk 4-6Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor. Olika orsaker till och konsekvenser av emigrationen från Sverige. 

Åk 7–9 Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bild­andet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring lev­nads­villkor, migration och makt. 

 

Beredskapstid 

Hur var det att leva i Sverige under andra världskriget? Hur kommunicerade man med varandra utan vare sig tv eller internet? Vad åt man i ransoneringstider? Under programmet får eleverna reflektera kring frågeställningar som relaterar historien till nutid. Eleverna kommer att få i uppdrag att läsa och kritiskt granska äldre brev samt själva prova på att skriva brev.  

Plats: Prästgården. 

Tidsåtgång: ca 1 timme.  

Åldersgrupp: Högstadium/gymnasium.  

Visningarna kan kopplas till följande centrala innehåll i lgr 22 (historia):  

  • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och på­verka våra föreställningar om framtiden.
  • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folk­för­driv­ningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.