I klassrummet

Vi har både saker som ni kan göra på egen hand i klassrummet och sådant som vi kan leda antingen på distans eller så kommer vi ut till er skola.

Workshop om en plats 

Vi kollar på historiska kartor och fornsök. Vad finns i området kring din skola eller någon annan relevant plats? Hur länge har man använt platsen och till vad? Hur har den förändrats under åren?

Åldersgrupp: Från mellanstadiet och uppåt.
Tidsåtgång: ca 1 timme. 
Material: Surfplattor eller datorer med tillgång till en webbläsare. 

Programmet kan kopplas till följande centrala innehåll i lgr 22 (historia):  

Åk 4–6: Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kun­ska­per om det förflutna. Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kar­tor, kan berätta om det förflutna. 

Åk 7–9: Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån käll­kritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor. 

Gratis för grundskola och gymnasium.

Bokningsförfrågningar: pedagogik@vnmuseum.se

Digitala visningar

Vi kan hålla digitala visningar i våra basutställningar via Zoom. För mer info om visningarnas innehåll, se sidorna om Forntidsresan och Stora makter.

Boka via pedagogik@vnmuseum.se

Filmer

Vi har många olika filmer som kan användas i undervisningen. Det finns animerade filmer som hör till utställningarna men som passar utmärkt att se i skolan, de är 3-4 minuter långa. Vi har också filmer om allt möjligt från länets historia. Kolla gärna runt, och hör av dig om du har något önskemål om filmer att produceras i framtiden. Museets YouTubekanal>>

Något kreativt

Kombinera prat om medeltiden och religion med att göra en modell av ett relikskrin som finns i utställningen Stora makter. Material som behövs är sax, limstift, pennor eller färg och modellen som finns att skriva ut.

Instruktion: Relikskrin instruktion

Modell att skriva ut (skriv gärna ut i A3 men A4 funkar också): Relikskrin

Lärarhandledning om Samer i Västernorrland

Samerna har troligtvis vistats lika länge i Västernorrland som i andra delar av norra Sverige och Sápmi. Samer har haft sina renar på vinterbete i regionen och bedrivit omfattande handel med kustbefolkningen i alla tider. I den här lärarhandledningen får du som är SO-lärare i mellan- och högstadiet veta lite mer om samerna i Västernorrland. Du får ta del av fakta, lektionsupplägg, diskussionsfrågor och uppgifter. Det finns också tips på några platser i länet där det finns tydliga spår av samer och som du kan besöka med din klass. Syftet är att skapa en ram inom vilken du som grundskollärare kan genomföra aktiviteter som ska främja elevernas lärande om nationella minoriteter, och då särskilt om samer i Västernorrland, med kulturarv som pedagogisk resurs. Samernas kulturarv är en del av vårt gemensamma kulturarv och du som lärare kan hjälpa eleverna att bli mer medvetna om det. Vi hoppas att du kan få nytta av den här guiden i din undervisning!

Här kan du ladda ner lärarhandledningen!