Forntidsresan

Här finns lärresurser att använda kopplat till forntidsutställningen ”Forntidsresan – 9000 år av människors spår”.

De går att använda både på plats i utställningen, digitalt, som i klassrummet och ute i länet.

Mer fördjupning om forntiden hittar du under Kunskapslandet och tema Forntid >>

 

På plats i utställningen:

Visning av utställningen Forntidsresan från istid till järnålder. Vi pratar om landhöjning och de första människorna samt de samhällen som uppstod efter det. Introduktion av det digitala spelet Crafthunter. Vi kan även fokusera på någon/några delar av forntiden.

För högstadium/gymnasium går det fint att kombinera med samtal om källkritik kopplat till utställningen och historien.  

Möjlighet att kombinera med skapande aktiviteter i Pedagogiska verkstaden. Åldersgrupp går att anpassa. 

Tidsåtgång: ca 1,5 timme.
Visningarna kan kopplas till följande centrala innehåll i lgr 22 (historia) åk 1–3: 

  • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade lev­nads­villkor i samband med övergången till jordbruk.
  • Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, brons­ålder och järnålder.

Gratis för grundskola och gymnasium.

Bokningsförfrågningar: pedagogik@vnmuseum.se


Material som ingår i lärresursen Forntidsresan – 9000 år av människors spår

 

Digitala resurser

Här finns digitala lärmaterial. Du kan använda dessa i ditt klassrum eller som en förberedelse för att besöka utställningen i museet.

Läs mer >>

I klassrummet och ute i länet

Här finns lärresurser som har kopplingar till den lokala miljön ute i länet. Du kan använda dessa i ditt klassrum eller som en utomhuspedagogisk undervisning.

Läs mer >>