Demokrati

Här finns lärresurser kopplade till utställningarna Höj din röst! och Fira demokratin. 


Höj din röst!

Utställningen är producerad av Västernorrlands museum. Utställningen invigs 27 november 2021 på Västernorrlands museum.

Fira demokratin

Här finns studie- och fördjupningsmaterial för arbetet med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige. Materialet är framtaget av Sveriges Riksdag i samband med utställningen Fira demokratin.

Till studiematerialet >>