Aktuellt för skolan

Historiska skolträdgårdar i Västernorrlands län 

Vill ni komma igång med odling som pedagogiskt verktyg i er undervisning? Samarbeta då med oss när vi odlar vid skolhuset på friluftsmuseet. Vi tillhandahåller frön till några olika grödor, fakta om dessa samt hur de använts förr i tiden. I början av juni sår vi några olika sorters rotfrukter och grönsaker och följer varandras odlingar via foto och film och eventuellt besök. Hör av er så berättar vi mer! 

 

Lärarfortbildning

Inbjudan till praktisk fortbildning i historia och arkeologi för lärare på grundskole- och gymnasienivå i Västernorrland

Kursen vänder sig till lärare som vill att undervisning i historia, men även i andra samhällsorienterande ämnen, ska ha mycket lokalt och regionalt innehåll.

Under kursen blir du som deltagare en aktiv del i att ta fram ny kunskap om Västernorrlands tidigaste historia genom att delta i en arkeologisk utgrävning.

Sista dag för anmälan är den 17 maj 2023. Kursen hålls veckan efter elevernas skolavslutning i juni. Deltagarna kan välja att delta under tre eller sex dagar. Valet görs när du fyller i anmälan.

Anmälningsavgiften är 500 kr. Då ingår husrum, men ej mat, samt alla kursmoment. Här finns lärresurser att använda kopplat till forntidsutställningen ”Forntidsresan – 9000 år av människors spår”.

De går att använda både på plats i utställningen, digitalt, som i klassrummet och ute i länet.

Mer fördjupning om forntiden hittar du under Kunskapslandet och tema Forntid >>

Plats: Näsåker, Sollefteå kommun.

Mer information och anmälan finns här https://namforsen.com/inbjudan-till-praktisk-fortbildning/

Kursen och den arkeologiska undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan Nämforsens hällristningsmuseum, Västernorrlands museum, Länsstyrelsen Västernorrland, och Umeå universitet, som bidrar med grävledare, föreläsare m.m. samt tekniska resurser. Kursen finansieras även med bidrag från Region Västernorrland, Björkå AB Fornminnesfond och Sollefteå kommun.

 

Gråt inte över spilld mjölk  

är vår tillfälliga konstutställning som visas mellan den 29 april–28 maj:  

Det råder en överväldigande konsensus om klimatförändringarna och dess konsekvenser för livet på jorden – den verklighet som forskare varnat för i decennier är här. I utställningen ”Gråt inte över spilld mjölk” blickar vi dock inte tillbaka för att berätta om hur det gick till historiskt. Istället riktar vi strålkastarljuset mot samtiden och det som komma skall. Konstverken som visas behandlar frågor om artificiell intelligens, konspirationsteorier, biologisk mångfald, stigande temperaturer, skogsbruk och -bränder, kärnkraft, fossila bränslen, urfolksrättigheter och vattnet som vi delar med alla andra organismer på planeten. Tillsammans ger de en ögonblicksbild av de omvälvande frågor och parametrar som definierar livet här och nu – i samhällskroppen och den egna. ”Gråt inte över spilld mjölk” visas även som en digital utställning genom ett samarbete med CUBE. Här finns ett verk av varje konstnär representerat i ett virtuellt rum som är tillgängligt för vem som helst, när som helst och var som helst – allt som behövs är en dator eller mobiltelefon och internetuppkoppling. Här kan du se utställningen: “cube.untold.garden”. Lösenord: “dontcry”.  

Boka visning av utställningen. Det går även att efteråt låna pedagogiska verkstan för fortsatt arbete. Museet kan tillhandahålla papper, pennor och vattenfärg.  

Tidsåtgång: 30 min. Möjlighet till eget fortsatt arbete efteråt.  

Åldersgrupp: Högstadium/gymnasium.  

 

Visningarna kan kopplas till följande centrala innehåll i lgr 22 (bild): 

  • Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa perspektiv gestaltas och konstrueras.
  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

 

Gratis för grundskola och gymnasium.

Bokningsförfrågningar: pedagogik@vnmuseum.se