Rysstugan

Rysstugans historia

Rysstugan sägs vara ett av Härnösands äldsta hus. När ryssarna härjade längs norrlandskusten 1721 så skulle de ha använt stugan som kokhus, vilket besparade den från de bränder som härjade i Härnösand. Dock så har undersökningar av virket visat att stugan byggdes strax efter ryssarna gett sig av och bränderna brunnit ut.

Rysstugan stod på Storgatan 60 (dåvarande Bergsgatan) i Härnösand. Makarna Isak och Brita Carolina Palmgren hade under 1800-talet förvärvat Rysstugan för en summa av 300 riksdaler. Isak dör tidigt och änkan Brita Carolina avlider 1899, men dottern Eva Carolina bor fortsatt kvar i föräldrahemmet. Hon försörjde sig som strykerska och tvätterska och förblev ogift livet igenom. För en fattig, ogift kvinna ansågs arbetet som strykerska som ett gott alternativ till de arbeten som i övrigt stod till buds. Eva Carolina avled år 1919 och därefter ska stugan ha fungerat som förråd åt Landstormen som under en period var den äldre åldersklassen av värnpliktiga och som främst hade till uppgift att bevaka kuster och gränser. Stugan flyttades 1931 till Murberget Friluftsmuseums stadsmiljö.

Insida 
Rysstugan är en så kallad enkelstuga, vilka räknas till de äldre boendeformerna. Stugan innehåller farstu, kammare och stuga där köket med en stor öppenspis som även fungerat som bakugn finns.

Utsida 
Det är en låg, timrad enkelstuga på en grund av natursten, med sadeltak täckt av enkupigt tegel och en murad skorsten. Väggarna är utvändigt klädda med en lockpanel som är målad med röd slamfärg. Fönsterbågarna är blyspröjsade och troligen tillkomna i samband med att byggnaden uppfördes på muséet.

Ladda ner en PDF med foton och ritningar på Rysstugan här >>

Här kan du se 360-bilder på kyrkans interiör. Tryck på play och sedan kan du se dig omkring med hjälp av muspekaren.