Lajvets olika grupper


Viktiga länkar:

Medeltidslajv >>
Anmälan >>
Introduktion till lajvet >>
Lajvets olika grupper >>


Gruppintroduktion 

Detta är de olika rollgrupperna som kommer att finnas på lajvet. Du kommer inför lajvet att bli tilldelad någon av de grupper du valt i din anmälan, och när det närmar sig kommer du även få mer specifik information om till exempel spänningar inom gruppen, konflikter och relationer. 

 

 

Vitaliebröderna 

Ni delar lika, och det är ni mot världen. Ni är medeltidens maffia! 

Pirater som härjade över Östersjön och styrde Torsåker socken med ett hårt grepp. 

Ledord: Högljudda och muntra. Skuldindrivare och makten på plats. 

Torsåker 

Ert rykte är som en tjock stark guldkedja, men internt så vävs ert band samman av tunna, sköra länkar. 

Stabila bönder med expertis på smide. 

Ledord: Stark fasad men brister och splittring sinsemellan.  

Klen 

Lite finare, lite bättre… och Gud nåde den som sätter sig emot. 

Bönder med expertis inom textilhantverk. 

Ledord: Högfärdiga, anser sig bättre än andra. Kontrollerande, opålitliga och i konflikt med Salum. 

Hola 

Nytänkande och stabila. Ni har en röst där andra viskar och vågar sjunga ut när ni förväntas vara tysta. 

Självförsörjande bönder med expertis inom trähantverk. 

Ledord: Strategiska och handlingskraftiga. Vågar stå upp för er själva och andra. Vitaliebrödernas största huvudvärk. 

Salum 

Starka och stolta. Ingen trampar på era fötter obemärkt. 

Bönder med expertis inom skomakeri. 

Ledord: Stabila och äktenskapssökande. Hämndlystna och långsinta. Söker kontroll och är i konflikt med Klen. 

Norum 

Herren tar… men Herren ger också. Efter digerdöden tog ni den hårdaste smällen men blev belönade med expertis inom örter och läkekonst. 

Bönder som inte är självförsörjande längre. Kan läkekonst och hantering av örter. 

Ledord: Skrockstyrda och folklig tro. Hårt skuldsatta men kunniga inom medicin.