Utvecklingsprojekt gällande Murberget friluftsmuseum

Murberget Friluftsmuseum – ett hållbart och attraktivt besöksmål!

Murberget Friluftsmuseum i Härnösand står inför ett spännande utvecklingsarbete för att skapa ett av regionens mest attraktiva och hållbara besöksmål år 2030. Under våren pågår ett projekt tillsammans med Kairos Future för att skapa ett stöd inför utvecklingen på friluftsmuseet och framtida investeringar i området. Hur skapar man en attraktiv plats för framtida besökare och var finns nya intäktsmöjligheter som kan bidra till en mer hållbar ekonomi?

Framtidsanalysen kommer att arbeta med omvärldstrender och dess konsekvenser för att lyfta blicken mot framtiden, och vi tar del av goda exempel från hela världen som inspiration till nya idéer och koncept.

De som deltar i workshopen, i intervjuer och de som svarar på enkäten bidrar med kunskap och tankar för hur området ska utvecklas till en attraktiv och livfull plats mot 2030. Vi tittar på relevanta framgångsexempel inom tillgängliggörande och kommersialisering av kulturarv och kulturmiljöer, nationellt och internationellt, som kan vara till hjälp för utvecklingsarbetet.

Baserat på̊ omvärldsanalys och resultaten från framtidslabbet tar Kairos Future fram en tolkad sammanfattning av visionen samt ett förslag på̊ prioriterade utvecklingsåtgärder för Murberget framåt. Nuläges- och omvärldsanalysen samt koncept sammanfattas i en rapport med text och inspirationsbilder samt, så långt det är tillgängligt, exempel på̊ investeringar och effekter från andra jämförbara institutioner.

Din röst är viktig för oss!

Enkäten är nu stängd! Tack för din medverkan! Vi återkommer med rapporter senare i höst.

 

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

Kommunikationsansvarig Robert Axner
mobil: 070-698 43 15
mail: robert.axner@vnmuseum.se

Länsmuseichef Jenny Samuelsson
mobil: 070-348 16 01
mail: jenny.samuelsson@vnmuseum.se

Tillsammans hittar vi koncept som kan få området att lyfta som besöksmål – för både invånare i länet och dess besökare!

/Västernorrlands Museum och Kairos Future

 

Länk till Kairos Future