Åvike södra flygel är en parstuga. Fasaderna är vita, taket av svartglaserat enkupigt tegel. Dörren är ockragul med överljus.

Åvike bruk fick sina privilegier 1685 och är ett av de tidigare bruken i vårt län. Bruket drabbades dock av ryssarna härjningar 1721 och dagens bruk härstammar från återuppbyggnaden efter den. Herrgårdsbyggnaden och den norra flygeln flyttades till friluftsmuseet i slutet av 1920-talet. Den andra flygeln behöll SCA kvar själva för att inhysa kontor för brukets lantbruk. Museet valde därför att bygga en kopia på den högra flygelbyggnaden. 1935 invigdes herrgårdsmiljön i samband med att Härnösand firade 350 år som stad av kung Gustav V och drottning Victoria. Idag finns en minnessten mellan mangårdsbyggnaden och södra flygeln till minne av besöket.

Kung Gustav V och drottning Victoria inviger Åvike herrgård 1935. I bakgrunden syns södra flygeln.Södra flygeln under uppbyggnad.

Åvike södra flygel är uppbyggd 1931 som en kopia av originalet som finns kvar i Åvike. Även i museets kopia inhystes kontor och här har även varit expedition och arkiv. Ett underjordiskt arkivrum som sträcker sig utanför byggnadskroppen åt öster byggdes till på 1970-talet.

Interiören i expeditionen 1951.

Byggnaden är en parstuga som är timrad i en våning under enkelt sadeltak. Taket är täckt med enkupigt, svartglaserat tegel och väggarna har en vitmålad locklistpanel. Tidigare var taket täckt av maskinhyvlat spån. Dörren är ockragul och har överljus i form av två ovala fönsterrutor.

Invändigt installerades vatten och avlopp 1954 och på 1980-talet byggdes ny toalett.

Vitsippor i parken öster om flygeln.

Syntolkning:

Bild 1 Åvike södra flygel är en parstuga. Fasaderna är vita, taket av svartglaserat enkupigt tegel. Dörren är ockragul med överljus.

Bild 2 Kung Gustav V och drottning Victoria inviger Åvike herrgård 1935. I bakgrunden syns södra flygeln.

Bild 3 Södra flygeln under uppbyggnad.

Bild 4 Interiören i expeditionen 1951.

Bild 5 Vitsippor i parken öster om flygeln.

 

#veckansbyggnad #murberget #herrgård #flygelbyggnad #friluftsmuseum