Under en vecka i november har arkeologerna på Västernorrlands museum tillsammans med arkeologen Mathias Bäck från Statens historiska museer utfört en arkeologisk undersökning på Västermalm i centrala Sundsvall.

På en parkering bakom Kyrkans hus (tidigare gamla flickskolan) vid Gustaf Adolfs kyrka ska det byggas bostäder och med anledning av detta har platsen undersökts. Här ligger Bünsowska tjärnen, tidigare kallad Västra tjärnen. Intill tjärnen låg Bünsowska villan, vars ägare träpatron Fredrik Bünsow var en av Sveriges rikaste män. Han var Sundsvalls första grosshandlare och ägde ett av Sveriges största sågverk. Hans storslagna villa brann olyckligtvis ner under den stora branden som härjade i Sundsvall år 1888.

Bild 1. Bild från området under 1894-1905 (Bild från Sundsvalls museum).

Bild 1. Bild från området under 1894-1905 (Bild från Sundsvalls museum).

Bild 2. Bünsows villa (Bild från Sundsvalls museum).

Bild 2. Bünsows villa (Bild från Sundsvalls museum).

Vid undersökningen fick arkeologerna fram strandkanten på den ursprungliga tjärnen. Här gjordes många fynd av bland annat porslin, keramik, glas och tobakspipor från 1600- och 1700-talet. Man har sannolikt använt tjärnen som dumpningsplats för saker man inte längre ville ha, vilket arkeologerna är tacksamma för! Även fynd från 1800- och tidigt 1900-tal hittades, såsom mineralvattenkärl, ostronskal och champagneflaskor, vilket tyder på att man levde ett gott liv vid tjärnen. Ostron började förekomma mer frekvent under 1700-talet i Sverige.

Bild 3. Det mörka, steniga partiet i högra hörnet är tjärnkanten.

Bild 3. Det mörka, steniga partiet i högra hörnet är tjärnkanten.

Bild 4. Fynd av keramik från 1600-talet.

Bild 4. Fynd av keramik från 1600-talet.

Bild 5.  Fler fynd av bl.a. ostronskal och en smält glasflaska. På porslinsbottnen, tillverkad vid Rörstrand, längst ned till vänster är tillverkningsdatumet 4 juni 1762 ingraverat.

Bild 5.  Fler fynd av bl.a. ostronskal och en smält glasflaska. På porslinsbottnen, tillverkad vid Rörstrand, längst ned till vänster är tillverkningsdatumet 4 juni 1762 ingraverat.

Även en del av en husgrund från 1800-talet framkom men det är oklart om den tillhört en byggnad på den Bünsowska gården. Ett lager sot och kol täckte golvet i grunden och glasflaskor och takpannor som smält av extrem hetta hittades inuti huset, vilket visar att huset sannolikt brann ner år 1888.

Bild 6. Längst upp i vänstra hörnet av schaktet syns den nedbrända husgrunden.

Bild 6. Längst upp i vänstra hörnet av schaktet syns den nedbrända husgrunden.

Vid förundersökningen som gjordes på platsen i våras hittades en leksaksbåt av trä, som man kan tänka sig att ett litet barn vid 1800-talets slut lekte med på tjärnens vatten men sedan med tårar i ögonen fick se kapsejsa och sjunka till botten där den sedan legat orörd till arkeologerna fann den över hundra år senare.

Bild 7. Marken söks av med metalldetektor.

Bild 7. Marken söks av med metalldetektor.