Litteraturtips

Här hittar du litteratur- och fördjupningstips för dig som vill veta mer om arkeologi.


Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland

Ingen annanstans i Sverige eller Finland finns så många bevarade fiskarkapell som längs kusten i detta område. Betydelsefulla byggnader som gav möjlighet till bön, gudstjänster och andra viktiga sammankomster under sommarhalvåret och som fungerade som förvaringsplatser för fiskeutrustningen under vinterhalvåret. De bevarade fiskarkapellen utgör idag ett oerhört välbevarat kulturarv. De flesta kapell nyttjas än idag för gudstjänster, dop och vigslar och när de används är de många gånger fullsatta. Årligen lockar de dessutom mängder av besökare som vill uppleva detta särpräglade och levande kulturarv.

Författare:
Lars Nylander, Daniel Olsson, Bo Ulfhielm.
Format:
195 x 240 mm.
Antal sidor: 240
Inbunden bok med hård pärm.

Finns att köpa i museibutiken för 250 kr.

Till museibutiken >>