Arkeologiska rapporter

Här kan du ta del av arkeologiska rapporter från Västernorrlands museum.

Sidan uppdateras löpande.

 

Rapporter 2021

Rapport över arkeologisk slutundersökning av en tidigavikingatida huslämning på Stornäset, L2020:10139 

Rapporter 2020

 

Arkeologisk undersökning av boplatsen Raä 205:2 i Vinoret, Tuna sn.

Arkeologisk utredning i Fränsta, mellan Komsta och Vissland. Torps socken, Ånge kommun, Medelpad.

Populärvetenskaplig sammanfattning av arkeologiska slutundersökningar i Valla och Österkolsta av L1935:5091, L1934:3637 och L2020:121 längs E14 samt dokumentation av L2019:6268

Arkeologisk förundersökning av plats för bytomt i Hågesta i Sollefteå

Arkeologiska undersökningar av en medeltida centralplats vid Kyrkesviken

Arkeologisk förundersökning av gropar och härdar vid Vilhelmina flygplats 2019

Arkeologisk kursundersökning 2019 av det medeltida fästet Styresholm Raä 17, Torsåkers sn

Arkeologisk undersökning vid Björkå 2019 inom gravfältet Raä 19 i Överlännäs socken

Vid Västra tjärnens strand. Arkeologisk slutundersökning av RAÄ 21 inom fastigheten Västermalm 1:1 i Sundsvall

Sammanställning av uppgifter över inkomna arkeologiska fynd

Arkeologisk schaktövervakning i östra Gafsele

 

Rapporter 2019

 

Arkeologisk undersökning av boplatsen Raä 130 och gravgrupp Raä 104 i Skön sn

Arkeologisk schaktövervakning i Borgsjö, Åsele socken, Västerbotten inom fastigheterna Gigsele 1:3, Borgsjö 6:3 m.fl.

Arkeologisk utredning i Maland och Härsta samt förundersökning av Raä 45 och 118

Arkeologisk kursundersökning av det medeltida fästet Styresholm Raä 17, Torsåkers sn.

Rapport över schaktövervakning av Raä 26 i Härnösand 2019

Rapport över arkeologiska slutundersökningar i Valla och Österkolsta av L1935:5091, L1934:3637 och 2020:121 längs E14 samt dokumentation av L2019:6268

Arkeologisk undersökning vid Björkå 2019 inom gravfältet Raä 19 i Överlännäs socken. Västernorrlands museum.

 

Rapporter 2018

 

2018_1 Styresholm

2018_2 Populärvetenskaplig sammanfattning av arkeologisk undersökning i Nolby 2016

2018_4 Kvissle Raä 1268

2018_5 Ullånger-Docksta Cykelväg

2018_6 Bölesjön Njurunda

2018_7 Holm Raä 174

2018_8 Ranasjöhöjden

2018_10 Rapport Kristinaskolan

2018_11 Arkeologisk kursundersökning vid Lill-Kärmsjön (1)

2018_ 17 Arkeologisk utredning i Baggböle i Västerbotten

 

Rapporter 2017

 

Arkeologisk förundersökning längs väg 544, Matfors – Specksta.

Arkeologisk kursundersökning 2016 inom boplatsen Raä 433 i Säbrå socken.

Arkeologisk undersökning av härdar, kokgropar, rest av en smedja samt ett äldre gårdsläge i Nolby, Njurunda sn.

Populärvetenskaplig sammanfattning av arkeologisk kursundersökning 2016 inom boplatsen Raä 433 i Säbrå socken.

Populärvetenskaplig arkeologisk undersökning vid Björkå 2016 inom gravfältet Raä 19 i Överlännäs socken.

Arkeologisk undersökning över den delen av Haverö 157 (boplats med oklar utsträckning) som berör fastigheterna Vassnäs 1:56 och 1:57. Socken: Haverö Landskap: Medelpad Kommun: Ånge Län: Västernorrland

Arkeologisk undersökning i anslutning till stenkammargraven Raä 1 i Indal socken, Sundsvalls kommun.

Arkeologisk undersökning av ett skeppsvrak vid Skeppshamn på Åstön 2016.

PM. Översiktlig dokumentation av ett stats-och kulturlager i Härnösand. Raä 26:1,Härnösands stad och socken, Ångermanland, Härnösands kommun, Västernorrland

Populärvetenskaplig sammanfattning av arkeologisk förundersökning längs väg 544, Matfors – Specksta.

Arkeologisk utredning steg 1 och KMKB inför planerad kraftledning mellan Albyforsen, Sillerforsen och Brötesberget inom Borgsjö Socken, Medelpad, Ånge Kommun, Västernorrlands län

PM – Arkeologisk utredning inför husbygge, Brunnsnyland 4:1, Arnäs socken, Ångermanland, Örnsköldviks kommun, Västernorrland

PM – Arkeologisk utredning i Klingsta, Tuna socken. Fastighet Klingsta 3:3

Arkeologisk förundersökning i Åkroken, Raä 21 Sundsvall.

Arkeologisk förundersökning av Lidens gamla kyrka.

 

Rapporter 2013

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning nr 837 inom fastigheten Kvissle 5:1, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Artikel: Ola George, Kaptensdalen – en rituell våtmark under järnåldern, Arkeologi i Norr nr 16 2017, s 111. 

Arkeologiska rapporter från Råsjön, Borgsjö Socken.

 

Arkeologisk undersökning av rösugn och huslämning på den skogsfinska gården vid Råsjön (SE_YLM_RPRT_00862)

Arkeologisk undersökning av skogsfinsk gård vid Råsjön från 1600-1700-tal

Arkeologisk undersökning av huslämning på den skogsfinska gården Raä 165 vid Råsjön, Borgsjö socken.