Arkeologiska samlingar

Museets arkeologiska samlingar har tillkommit under lång tid.

Den största delen av fynden har inordnats i samlingarna efter arkeologiska undersökningar. Andra fynd kommer från äldre samlingar eller lösfynd.

De äldsta fynden kommer från äldre stenålder (mesolitisk tid) och de yngsta fynden är från historisk tid.

Sök i museets databas.