Arkeologikurs på Styresholm sommaren 2019

STYRESHOLM – EN MEDELTIDA FOGDEBORG

Arkeologikurs sommaren 2019!

I klippet ovan berättar Ola George om årets kurs på Styresholm och några av de fynd som gjorts, bland annat pilspetsar, ben och ett mynt.

Sommaren 2019 bjöd på ännu en arkeologikurs på den medeltida fogdeborgen Styresholm, i Torsåker, Prästmon. Kursdeltagarna har under fem dagar idogt och glatt, bokstavligen arbetat sig ned i historien! Flera spännande fynd har gjorts – resterna av en nedbrunnen, större timmerbyggnad, spår av en smedja samt hänglås, nycklar och pilspetsar, bland annat.

Kursen leds av arkeologerna Ola George, Maria Nordlund och Madeleine Nilsson, alla verksamma vid Västernorrlands museum.

Sveriges nordligaste fogdeborg

Platsen för utgrävningen är speciell – Styresholm är Sveriges nordligaste fogdeborg, och den finns omnämnd i två medeltida handlingar. I handlingarna nämns att borgen tillsammans med Faxeholm i Hälsingland och Korsholm i Österbotten, överlämnas i en förlikning av Sven Sture och Vitalianerna till Drottning Margareta. 1405 överläts borgen på livstid till riddaren Algot Magnusson Sture och den överlämnades till honom av riddaren Bengt Stensson (från släkten Natt och Dag). Folksägnen säger att Styresholm byggdes av Vitalianerna i slutet av 1300-talet. De var en grupp sjörövare som härjade i Östersjön i slutet av 1300-talet och fram till 1430-talet. De använde Styresholm som bas för att driva in skatt från den lokala befolkningen.

Varför borgen övergavs vet man inte riktigt. Enligt vissa övergavs borgen fredligt, enligt andra brändes den ned i stridigheter under Engelbrektsupproret 1434. Vad som egentligen hände vet ingen, men det finns flera tecken på stridigheter. Under arkeologiska utgrävningar har det hittas bland annat pilspetsar, armborstspetsar och brandrester.

Åsenfår, naturbete och kulturlandskap

Idag ägs marken som Styresholm ligger på av Västernorrlands museum. Sedan 1987 har det hållits arkeologiska utgrävningar på flera platser i området där borgen låg. Eftersom borgen ligger i ett område som är erosionsbenäget, är det angeläget att fortsätta göra arkeologiska utgrävningar. En stor del av den ursprungliga borgen har tidigare eroderat och försvunnit i älvens vatten.

Ett viktigt inslag i området runt Styresholm är djuren. Landskapet kring borgen hålls öppet med hjälp av betande djur som tillhör boende i området. Djuren är viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar till ett öppet naturbeteslandskap. De är utmärkta naturvårdare! Betet gynnar fåglar, insekter, bin och fjärilar, samt bidrar till en rik flora och är det viktigaste sättet att bevara ett kulturlandskap. De djur som betar i området är av rasen Åsenfår, en gammal allmogeras som härstammar från det gamla skogsfåret som fanns i mellersta och norra Sverige. Dagens Åsenfår härstammar från Älvdalen i Dalarna. Åsenfår är robusta, härdiga och kloka, har goda modersegenskaper och kan bli mycket tillgivna människor. De utgör också ett fint inslag där de vandrar på resterna av en fogdeborg.

 

Olika bakgrunder men brinner för samma intresse

Kursdeltagarna på 2019 års utgrävning varierar i åldrar, utbildning, geografisk härkomst och yrken, och flera är återkommande deltagare år efter år. Andra är nya, och har hittat till kursen genom sitt intresse för historia och arkeologi. Gemensamt för samtliga deltagare är att de delar passionen, intresset och entusiasmen för vår historia och kulturarv. Under fem dagar har arkeologiska utgrävningar varvats med exkursioner och föreläsningar tillsammans med kursledarna. Flera spännande föremål har hittats, och varje litet föremål väcker fantasin och bidrar till gemenskap och en gnista hopp om att hitta det riktigt stora fyndet.