en kvinna sitter i en stol i ett soligt rum.

Den 8 mars firas internationella kvinnodagen. Vi vill idag lyfta fram en kvinna som kämpade för kvinnors rättigheter i arbetslivet.

Anna Kaijser fanns representerad i utställningen ”Att fånga en plats” på Västernorrlands museum. Tillsammans med berättelsen om henne, finns en bevarad medicinflaska i glas, som hon i egenskap av läkare har skrivit ut.

När Anna Kaijser (1870–1947) kommer till Härnösand med sin man Fritz Kaijser 1898 har hon inte givit upp sin karriär. Hon ska bli läkare, den läkare som senare ska gå till historien som den första kvinnliga läkaren i Sverige som är gift och har barn. Fritz hade fått jobb som överläkare på lasarettet i Härnösand och under tre år pendlade Anna till Stockholm för att slutföra sina studier. Att lämna make och barn för att studera i en annan stad i flera månader i taget ansågs troligtvis som mycket märkligt av omgivningen.

Trots att Anna klarar utbildningen kan inte kvinnliga läkare vid denna tid bli anställda av staten och jobba vid sjukhus och lasarett. Den enda möjligheten att tjäna pengar är att öppna egen mottagning.

Anna engagerar sig i de kvinnliga läkarnas rättigheter för att få inneha offentliga tjänster. Hon är ordförande i den arbetsgrupp som utformade den text som överlämnas till Kungliga majestätet i januari 1901. Kampanjen fick gehör, kvinnliga läkare fick ta offentliga tjänster men med ett undantag: de fick inte vara gifta. Besluttagarna ansåg att kvinnor hade en viktigare roll som mor och maka än att vara i arbetslivet.

Anna öppnade i stället egen mottagning och jobbade även som oavlönad underläkare på lasarettet i Härnösand. Men Annas kamp slutade inte. Hon får efter kamp om att få bli anställd vid offentliga arbetsplatser dispens 1905 och fick ta anställning som skolläkare på flickskolan, en anställning som hon behöll ända fram till sin pension 1935.

 

På fotografierna syns Anna Kaijser i sitt hem, samt medicinflaskan i glas från Apoteket Bävern i Härnösand.

 

Läs mer om utställningen ”Att fånga en plats” >>

En glasflaska från ett apotek med handskriven etikett