Det stora nordiska kriget 1700–1721

Innehåll

  • Det stora nordiska kriget 1700-1721
  • Kriget kommer till Västernorrland

<< Intro 1721  | Krig och strategi >>


Det stora nordiska kriget 1700–1721

På 1600-talet växte Sverige till en stormakt. Sverige erövrade många områden, framför allt kring Östersjön. Den som kontrollerade Östersjön kunde ta ut tull på handeln där. Perioden mellan cirka 1611 och cirka 1721 brukar kallas stormaktstiden, eller Östersjöväldet.

När Sverige blev större växte konflikterna med andra länder. Under stormaktstiden var det krig nästan jämt. Sverige har krigat med många länder genom historien – framför allt med Danmark, Ryssland och Polen. Allra mest med Danmark.

Det stora nordiska kriget bröt ut år 1700. Ryssland, Sachsen-Polen och Danmark gick ihop för att ta tillbaka områden som de hade förlorat till Sverige.

De första åren gick det bra för den svenska armén. Slaget vid Narva i Estland år 1700 blev en stor framgång. Efter några år började det gå sämre.

Förlusten vid Poltava 1709 blev förödande. Över 20 000 svenskar blev krigsfångar, många under fruktansvärda förhållanden i Sibirien. En del var kvinnor och barn, som hade följt med armén. De flesta kom aldrig hem igen.

Ryssland ockuperade Finland (som då var en del av Sverige) och det svenska Baltikum. Men Sveriges kung Karl XII vägrade ge upp. Han satt i exil nere hos turkarna i Osmanska riket och gav order om att kriget måste fortsätta.


Kriget kommer till Västernorrland

Karl XII sköts under ett anfall mot Norge 1718. Efter det började den svenska stormakten att falla samman på riktigt.

Den ryska flottans terrorkampanj mot svenska kusten inleddes 1719. Nyköping, Norrköping och delar av Stockholms skärgård brändes ner. Sommaren 1720 brändes Umeå och Piteå. Ryssland verkar inte ha haft några planer på att ockupera mer mark. Syftet var att tvinga Sverige att skriva på ett fredsavtal.

Våren 1721 inleddes nya fredsförhandlingar i Nystad i Finland. När de svenska förhandlarna vägrade gå på med Rysslands krav skickades flottan mot den svenska kusten igen. Den styrde kurs mot Gävle, men där fanns ett visst försvar så flottan fortsatte norrut.

Kriget hade pågått i 21 år. Människorna i Västernorrland hade försörjt det med extraskatter och genom att skicka sina män som soldater. Men det var först nu som kriget verkligen kom till deras egna hem. Sundsvall brändes den 25 maj och Härnösand den 30 maj. Även stora delar av landsbygden i Medelpad och Ångermanland blev offer för lågorna. På de flesta håll mötte den ryska flottan inget motstånd.

Fredsavtalet skrevs under den 30 augusti. Sverige fick behålla Finland, men tvingades lämna ifrån sig Baltikum. Stormaktstiden var slut.

Sammanlagt dog ungefär 200 000 pojkar och män från Sverige (inklusive Finland) som soldater i stora nordiska kriget.


<< Intro 1721  | Krig och strategi >>