Två av museets arkeologer berättar nu om ett urval av förra årets arkeologiska undersökningar i länet. Så här års har rapporterna hunnit påbörjas samtidigt som resultaten av några av analyserna har kommit in och arkeologerna kan nu dela med sig av sina tolkningar så här långt. Du får veta mer om utredningarna i Njurunda och Silje-Kovland och förundersökningen i Västland, en liten stadsgrävning i kvarteret Matrosen i Härnösand, gravarna i Härsta, gästgiveriet i Maland och det vikingatida huset på Stornäset på Alnö.

Allt eftersom rapporterna för de olika undersökningarna blir klara under året kommer dessa att läggas ut på museets hemsida. https://vnmuseum.se/arkeologi/arkeologiska-rapporter/