100 röster i Västernorrland - Vad betyder demokrati för dig?

Just nu samlar Västernorrlands museum tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland in röster om demokrati. 

Demokrati kan kännas självklart, men de rättigheter som vi har i Sverige idag har inte alltid varit självklara. Vad betyder demokrati för dig? Vilka minnen har du som hör ihop med demokrati?

Upplever du att du kan påverka din närmaste omgivning, att du har en röst i samhället och i din kommun? Känner du att det du läser i tidningen eller på nätet ger dig information som du kan lite på? Kan du uttrycka dina åsikter och värderingar i din förening, i skolan, på jobbet? Känner du att din röst betyder något i valen till kommun, region och riksdag?

Bidra med dina tankar om demokrati

På Minnen.se du dela med dig av din röst och dina tankar om demokrati: https://minnen.se/tema/100rostervasternorrland

Hösten 2021 presenteras resultatet av insamlingen i form av en liten pop up-utställning som ska visas på Västernorrlands museum och flera platser i länet samt i digitala kanaler.

Bakgrund

I samband med den nationella kraftsamlingen ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” som regeringen initierat, har många i Sverige och i länet antagit uppdraget att mobilisera och arbeta aktivt för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. En av aktiviteterna under hösten 2021 är att riksdagens vandringsutställning ”Fira demokratin” kommer till länet. En liten vandringsutställning som handlar om 100-årsjubileet av allmän och lika rösträtt. Länsstyrelsen Västernorrland och Västernorrlands Museum har beslutat att 100 röster i Västernorrland blir en regional utställning och en förlängning på riksutställningen som kommer till länet.

Om Minnen

Minnen.se är en webbplats som museer i Sverige använder för att samla samtidsröster.

Berätta för museet – bidra till att skriva Västernorrlands historia

Bidra med dina bilder, berättelser och minnen till museets samlingar, där de sparas för framtida generationer. Tillsammans berättar vi hur det var att leva och bo i Västernorrland på 2020-talet. Har du frågor om insamlingarna kontakta oss på mittvasternorrland@vnmuseum.se.

Läs mer om länsmuseets arbete med insamling av berättelser och erfarenheter från samtidens Västernorrland.